Milí čitatelia!

Aj vám sa zdá, že kam oko dovidí, ucho dopočuje a ruka dočiahne, tam má všetko vlastnú hlavu, čo horšie vlastný rozum? Už je v podstate jedno, či tu tepe krv v žilách, alebo kope elektrina v obvodoch. Priznám sa, že niekedy sa chytím a šrotuje mi to v rovnakých algoritmoch, sú ale chvíle, keď sa na mňa nejaké koliesko v celom tom mojom biomechanizme zlomyseľne zazubí a prirodzenú inteligenciu jednoducho prekoná inteligencia umelá.

O pracovnej skupine pre kompenzačné pomôcky

V závere roka 2021 odsúhlasila Ústredná rada ÚNSS štatút pracovnej skupiny pre kompenzačné pomôcky. Ide o poradný orgán ÚR a Úradu ÚNSS v oblasti dostupnosti, optimálneho výberu a používania optických a kompenzačných pomôcok, ktoré sú určené ľuďom so zrakovým postihnutím (ZP). Pracovná skupina všetky svoje aktivity koordinuje s oboma zmienenými zložkami organizácie a dbá na to, aby boli v súlade s poslaním ÚNSS. V súčasnosti má jedného predsedu a 6 členov (všetci vykonávajú svoju prácu na dobrovoľnej báze bez akéhokoľvek nároku na honorár),, ktorí spolupracujú najmä s Centrom technických a informačných služieb (CETIS) a so spoločnosťou Tyflocomp, s. r. o. Dovoľte mi predstaviť vám náš tím a našu činnosť.

Odišli dve významné osobnosti

Koncom apríla nás opustili veľkí muži slepeckého hnutia. Obaja dlhé roky pôsobili v neveľkom mestečku na Spiši, ktoré má pre slovenských nevidiacich a slabozrakých špeciálne postavenie. V sobotu 23. apríla zomrel bývalý riaditeľ SKN Mateja Hrebendu v Levoči Jaroslav Michal Kacera, o 4 dni neskôr ho nasledoval dlhoročný pedagóg Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých (RSZP) Jozef Franer. Ako si na nich spomínajú ich spolupracovníci?

Stanovisko SABP k používaniu brailu v slovenských textoch

S pojmom „Braillovo písmo“ sa v odborných textoch i v hovorovej reči stretávame pomerne často. Aké sú však jeho synonymá? Ako od mena jeho zostavovateľa utvoriť správne a spisovné podstatné či prídavné meno? S cieľom zjednotiť písanie a používanie týchto pojmov sa Slovenská autorita pre Braillovo písmo (SABP) obrátila na Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a vydala stanovisko.

Na tému prístupnosti volieb

Na Deň Európy (9. mája) sa vo viacerých krajinách starého kontinentu diskutovalo o prístupnosti volieb pre ľudí so zrakovým postihnutím. O práve nevidiacich a slabozrakých na účasť na verejnom politickom živote, ktoré je zakotvené v článku 29 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Išlo o jednu z najdôležitejších aktivít projektu PARVIS, prostredníctvom ktorého sa Európska únia nevidiacich (EBU) v spolupráci s Holandskom a Švédskom usilovali upriamiť pozornosť na celkovo 10 práv dohovoru a na ich aplikáciu v bežnom živote.

Ako zostať stále fit

V prvom tohtoročnom čísle sme vás nahovárali na Floor aerobik, tentoraz by sme vám chceli dať do pozornosti stránku superfitonline.sk, za ktorou stoja ľudia zo Slovenského zväzu telesne postihnutých a Slovenského paralympijského výboru. Prvotnou motiváciou bolo udržať našich reprezentantov v kondícii aj počas období, kedy bolo stretávanie výrazne obmedzené, pracovať na flexibilite, rozvoji koordinácie či posúvaní výkonnostných limitov. Textové i audiovizuálne materiály však neostali len v úzkom kruhu vrcholových športovcov, tvorcovia ich zverejnili, aby z nich mohol čerpať naozaj každý.

Život s albinizmom na čiernom kontinente

Tanzánia, Keňa, DR Kongo, Mozambik, Zimbabwe, Nigéria, Uganda, Mali, Ghana, Svazijsko, Burundi či Malawi. Zoznam afrických krajín (nevedno, či úplný), v ktorých dodnes málokto rozumie tomu, že albinizmus je geneticky podmienená porucha metabolizmu. Kedysi v nich prevládala viera, že albíni sú sväté bytosti – dieťa s bielou pleťou a vlasmi ako sneh mohol v tejto komunite počať len duch alebo boh, preto mu právom náležia všetky pocty a privilégiá –, neskôr sa rozšírilo presvedčenie, že sa rodia do prekliatych rodín, sú poslami nešťastia, plodmi obcovania čiernej ženy s démonom, dokonca samotným diablom, človek-duch s nezvyčajnou mocou, ktorý neumiera, ale stáva sa „zeru zeru”, teda prízrakom. Podľa hlboko zakorenených povier však časti ich tela zabezpečia ľuďom s čiernou pleťou bohatstvo, úspech a šťastie, preto sú ľudia s touto poruchou vo viacerých afrických kultúrach neustále prenasledovaní, stávajú sa obeťami mrzačenia, vrážd, rituálnych popráv, dokonca kanibalizmu.

Ako sa nevidiaci vybrali na surf

Hľadala som pre vás letnú tému, plnú slnka, vody a jemného vetra. Osviežujúcu, vzrušujúcu a inšpiratívnu zároveň. A keďže mi pred časom do jedného ucha zavialo (a z druhého nie a nie vyviať), vraj, vietor aj tak nevidno, prečo by teda nemohli nevidiaci surfovať? Jednoducho som sa po tom vetre vybrala. Milí moji, veci sa majú takto!