Milí čitatelia!

Hovorí sa, že Braille bol pre nevidiacich tým, kým bol pre vidiacich Gutenberg. Nasýtil hlad po knihách a uhasil smäd po informáciách. A hoci mu už ako každému nesmrteľníkovi život obrástli legendy, jedno mu odškriepiť nemožno – jeho vynález je vo svojej jednoduchosti geniálny. 

Tvorte aj vy hmatateľnú budúcnosť e-shopu levočskej knižnice

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči zriadila pomerne nedávno e-shop. Je to v podstate ďalšia stanica, z ktorej sa Braillovo písmo, bodová a reliéfna grafika vypravujú k záujemcom priamo domov. 

ÚNSS má nových inštruktorov čítania a písania Braillovho písma

Kurz priestorovej orientácie a samostatného pohybu, sebaobsluhy, čítania a písania Braillovho písma (BP), zrakovej terapie a inštruktora informačných technológií pre ľudí so zrakovým postihnutím (ZP).