Niekoľko riadkov, ktoré ukrývajú roky obetavej práce

Aj my – nevidiaci a slabozrakí máme svoju galériu. Nejde však o zbierku umeleckých predmetov, ale o takú sieň slávy, akú mávajú zaslúžilí športovci či hviezdy pop music. Reč je o virtuálnej sieni na webe ÚNSS plnej profilov osobností, 

Zlatými literami v našej pamäti

Mimoriadne láskavý a úctivý pán, gentleman v pravom slova zmysle. Vždy usmiaty a pokojný, vždy pripravený podať pomocnú ruku nielen svojej rodine, ale predovšetkým svojim žiakom a komunite nevidiacich a slabozrakých. V piatok 12. januára nás navždy opustil Imrich Bartalos. 

Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím

Po dvadsiatich rokoch svojho pôsobenia pristúpila Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR), ktorej členom je aj ÚNSS, k výraznej revitalizácii. Odteraz bude u nás vystupovať pod názvom Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP)