Pre tých, čo hľadajú korekciu na poruchu farbocitu

Kontaktné šošovky s farebnými filtrami nie sú v našich končinách ničím nezvyčajným. Najčastejšie sa vkladajú do nedominantného oka, aby si mozog mohol informácie prijímané z pravej i ľavej strany poskladať a rozlíšiť tak odtiene, ktoré mu včaššie splývali.

Pite plnými dúškami z dobrých kníh (John Wooden)

Studničkou nech je vám aj Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, ktorá ľudí s rôznym druhom znevýhodnenia napája už druhé desaťročie. Z čiaš literárnych, ale i prostredníctvom pravidelného premietania filmov s audio komentárom, výstav najlepších snímok fotografickej súťaže ÚNSS Cesta svetla či podujatiami s nálepkou blindfriendly, aj kultúrnymi a umeleckými všeobecne.