Ovenčená Biela pastelka

Biela pastelka a predovšetkým celý organizačný tím a dobrovoľníci Prešovského kraja mali nedávno dôvod na radosť – získali ocenenie Srdce na dlani, ktoré už takmer dvadsať rokov udeľuje Prešovské dobrovoľnícke centrum, vlani pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského. V mene ÚNSS prevzala významné ocenenie predsedníčka ZO Prešov Mária Barbasová. 

Miesta plné zážitkov

Žiadne exotické destinácie, ale inštitúcie uchovávajúce umenie a veci, ktoré z našich životov odniesol čas. Naša generácia do múzeí a galérií chodievala ako do oáz histórie, takmer po špičkách a v tichej bázni. Kto dobre alebo vôbec nevidel, nepočul, či niekam nedokráčal, mal smolu. Pravda, už dávno je to inak. Múzeá sú dnes miesta plné originálnych zážitkov a tvorivosti. Okrem vlastných očí, uší a rúk nás o tom každoročne presviedča Jozef Balužinský, neúnavný propagátor sprístupňovania kultúrneho dedičstva ľuďom so špeciálnymi potrebami. 

Niekoľko dní v rytme Streetdance

Združenie umelcov Cultura Humana má na konte množstvo umeleckých aktivít pre dospelého diváka, deťom a mládeži po celom Slovensku nepochybne utkveli v pamäti podujatia s tematikou klasickej, sakrálnej či filmovej hudby, vyššieho populáru, muzikálu, rapu i folklóru. Bohaté skúsenosti, niekoľko vystúpení v ZŠI pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave a pochvalné slová tamojšej riaditeľky im vnukli nápad pustiť sa na Svrčej do hip-hopového workshopu a uplynulý rok primiešali do projektu aj energiu, kreativitu a radosť z pohybu žiakov SŠI v Levoči. Nuž ale umelci mienia, korona mení. Pôvodne tiež zamýšľaní študenti z CEZAP-u boli odrazu z hry, z plánovaných 10 osobných stretnutí bolo nakoniec 7 a cez ZOOM. Ale aj tak to stálo za to! 

Ruky robia človeka

„Ako ste sa k tejto muzike dostali?“ pýta sa moderátorka, ktorá cimbalovú muziku (ďalej len CM) Falešnica uvádza s drsným moravským humorom ako „mladé mäso“.

„No, ako by som to povedal? Ako slepý k husliam,“ odpovedá nevidiaci primáš Radim Vojtek. Nasleduje smiech a potlesk.

(Hudecké dni Břeclav 2016).