Bodka za projektom EDI

Prístup majority k ľuďom so zrakovým postihnutím (ZP), vymožiteľnosť práv, garantovaných európskou i národnou legislatívou, skutočnosť, že otázky prístupnosti nie sú zahrnuté pri tvorbe a realizácii bežných programov a služieb (napr. pri tvorbe niektorých webov, mobilných aplikácií, internetbankingu, e-shopov či elektronických dokumentov, súvisiacich s pandémiou COVID-19, pri plánovaní verejnej dopravy, služieb súkromných železničných dopravcov), nepripravenosť trhu práce, nedostatočná podpora rodín, ktorých deti so ZP sa vzdelávajú integrovane. To je len niekoľko bariér, ktoré boli v rámci konferencie s názvom Prístupný život – inkluzívnejší život vyhodnotené ako najvýraznejšie v procese začleňovania nevidiacich a slabozrakých do spoločnosti. Vyše dvojhodinové on-line stretnutie sa uskutočnilo 22. februára a bolo bodkou za projektom Od vzdelávania k inklúzii (From Education to Inclusion – EDI), ktorý ÚNSS spolu so Střediskom Teiresiás Masarykovej univerzity, švédskou spoločnosťou Funka a asociovaným partnerom ZMOS realizovala dva a pol roka.

Mestské ocenenie našej pracovníčke Milene Pančíkovej

Začiatkom marca sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Brezne, počas ktorého si pani Milena Pančíková, inštruktorka sociálnej rehabilitácie z KS ÚNSS v Banskej Bystrici prevzala Cenu primátora za dlhoročnú obetavú prácu v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Za showdownom do Prešova

Župan PSK Milan Majerský a predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš podpísali koncom októbra minulého roka Memorandum o vzájomnej spolupráci. Jeho cieľom je participovať na kampaniach, propagujúcich aktívny životný štýl ľudí so zdravotným postihnutím, vyhľadávať v tejto komunite mladé športové talenty, vytvárať podmienky a príležitosti na ich rozvoj či organizovať športové súťaže.

Dobrá linka, to je nádej po beznádeji

Tri linky pomoci, dva pomáhajúce weby, špeciálny on-line projekt, výjazdový Krízový intervenčný tím, štyri krízové služby Káčko, Klub Machovisko a Psychologické laboratórium VR. To všetko zastrešuje občianske združenie IPčko, ktoré, chtiac byť k dispozícii naozaj všetkým, založilo 6 rokov po svojom vzniku Dobrú linku – anonymnú psychologickú poradňu pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím.

Ako sú deti so zrakovým postihnutím pripravené na nástup do školy?

V termíne od 1. do 30. apríla posudzovali psychológovia, špeciálni pedagógovia a pedagógovia všetkých ZŠ školskú zrelosť detí, t. j. mentálnu, telesnú a emocionálnu úroveň budúcich prvákov.