Ako sú deti so zrakovým postihnutím pripravené na nástup do školy?

V termíne od 1. do 30. apríla posudzovali psychológovia, špeciálni pedagógovia a pedagógovia všetkých ZŠ školskú zrelosť detí, t. j. mentálnu, telesnú a emocionálnu úroveň budúcich prvákov.

Nuda v Brne? Ani náhodou!

Vybavíte si, čo vykĺzne Čechovi, keď naďabí na niečo prekvapujúce? Správne! Vida! Pokojne tie vykĺznutia spočítajte, ak si to do VIDA! science centra Brno namierite. Vítaní sú všetci, ktorých fascinujú zákonitosti nášho sveta, ktorých baví sledovať priebeh najrôznejších prírodných i technických procesov, dokonca túžia stať sa ich súčasťou.

Milí čitatelia!

Výročie narodenia Louisa Brailla, tvorcu slepeckého písma, ktoré nesie jeho meno, si každoročne pripomíname 4. januára. Redaktor a hudobník Ondrej Rosík z Banskej Bystrice skomponoval klavírnu skladbu Pocta Lousovi Braillovi. Vypočuli sme si ju v jeho podaní na galaprograme Braillovskej olympiády pred 4 rokmi, aj na augustovom Bieločiernom koncerte v Nitre. Pri jej tvorbe vychádzal zo 6 bodiek Braillovej abecedy.

Konferencia Slovenskej autority pre Braillovo písmo

Uskutočnila sa 15. 11. 2021 online zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorá je sídlom tejto inštitúcie (ďalej len SABP) pod vedením jej koordinátora Michala Tkáčika. SABP u nás pôsobí od 1. februára 2021 a jej hlavnou úlohou je stanovenie štandardov Braillovho písma na Slovensku. Kroky predchádzajúce zriadeniu pracoviska spomenul na úvod riaditeľ knižnice František Hasaj.